بازارچه محله

بازارچه محله تاکنون توانسته است نیاز صدها مشتری را پاسخگو بوده و همچنین از تولیدات ده ها تولیدکننده محلی و روستایی و خانگی (از قبیل عسل طبیعی، زعفران، عرقیجات، لباس محلی و صنایع دستی) نیز حمایت کند.